Heikamperweg 1,    5725 AZ Asten-Heusden 0493-692039 bbs.antonius@prodas.nl
De Plusklas  de L!FT
 
De Plusklas is een plek waar het kind zich gezien en geaccepteerd moet voelen. Het kind ervaart dat er ook andere kinderen zijn die hetzelfde in elkaar zitten, er is herkenning, waardoor het meer zichzelf kan zijn. De werkhouding verbetert omdat het kind hier ervaart dat je niet alles in ťťn keer perfect hoeft te kunnen. Hier leer je dat niet alles altijd makkelijk gaat maar dat je je soms ook ergens voor moet inspannen. Hier worden andere leervaardigheden aangesproken en wordt het kind uitgedaagd. Als gevolg hiervan nemen de motivatie, het zelfvertrouwen en het plezier toe: de kinderen komen beter in hun vel te zitten.
 
Doelstellingen:
In het kader van passend onderwijs willen we een aanbod vormgegeven voor kinderen die functioneren aan de bovenkant als het gaat om didactische ontwikkeling. Het protocol voorziet in richtlijnen voor het signaleren en handelen bij kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.
De doelstelling van de plusklas is tweeledig:
 1.  Voorzien in onderwijsbehoeften van kinderen die op basis van hun begaafdheid aangesproken moeten worden op andere denkvaardigheden.
 2.  Het creŽren van een doorgaande lijn in het aanpassen van het onderwijsaanbod. De terugkoppeling naar de eigen groep zorgt voor continuering van het aanspreken van andere leervaardigheden..
 
Wat willen we bereiken met de plusklas.
Hier wat voorbeelden van doelen waarom je de kinderen deel laat nemen aan de plusklas:
 • vergroten van de motivatie van de leerling
 • welbevinden van de leerling en het plezier op school vergroten
 • tot uiting laten komen van de intellectuele capaciteiten
 • kunnen hanteren van leerstrategieŽn (leren leren, plannen en organiseren)
 • leren omgaan met moeilijke taken die niet meteen goed gaan
 • Aanspreken op creatief, analytisch en praktisch denken
 • leren gebruiken van een mindmap
 •   hoger leerrendement/ resultaat
 
Aanbod binnen de plusklas
 • Uitdagende spellen ter bevordering van het creatief en inzichtelijk denken.
 • Psycho-educatie:
 • De creatieve, analytische en praktische denkvaardigheden leren herkennen en inzetten.
 • Verrijkingsstof op verschillende gebieden, geen stof uit hogere leerjaren
 • Werken aan doelen en vaardigheden (cognitief, sociaal, emotioneel)
 • Aandacht voor Individuele leerling behoeften
 • Eisen stellen op basis van de doelen en (didactische, sociale en emotionele)  vaardigheden